4 jaar ago · · Reacties uitgeschakeld voor De 5 succesfactoren voor automatisch plannen

De 5 succesfactoren voor automatisch plannen

Automatisch plannen in zowel personen als goederenvervoer belooft vele voordelen. De complexiteit van het plannen neemt dusdanige vormen aan dat de mens het niet meer kan overzien. Computers kunnen veel sneller rekenen en optimale routes bepalen waarbij met allerlei voorwaarden rekening wordt gehouden. De potentiële besparingen door efficiëntere routes (minder kilometers en chauffeursuren) en stijgende productiviteit van de menselijke ‘planners’ zijn enorm. Daarnaast zijn er nog kwalitatieve voordelen door nauwkeurige naleving van beloofde service levels. De algoritmen om routes te optimaliseren over een vloot voertuigen en een set boekingen zijn algemeen bekend in de wiskunde en er worden verschillende automatische plansystemen aangeboden in de markt. In de praktijk is automatisch plannen echter lang niet altijd ingeregeld in de operatie en worden besparingen beperkt gerealiseerd. In onze ervaring zijn de volgende 5 succesfactoren van kritiek belang om automatisch plannen werkend te krijgen in de praktijk:

  1. Specifieke spelregels: Automatische planners rekenen met kaders en spelregels. Deze moeten specifiek genoeg zijn om de ‘planningscontext’ nauwkeurig genoeg weer te geven. Het gaat daarbij om zaken als contractregels of service levels (bijvoorbeeld tijdvensters waarbinnen reizigers moeten worden opgehaald), voertuig capaciteiten (aantal stoelen, rolstoelplaatsen, lage instap, etc), reizigers eigenschappen (rolstoel, begeleider), locatieattributen en in- en uitstaptijden. Hoe nauwkeuriger deze kaders en spelregels zijn gedefinieerd, hoe nauwkeuriger de automatische planner zijn werk kan doen.
  2. Datakwaliteit: Het bekende adagium in automatisering: “Garbage in, garbage out”, geldt ook hier. Niet kloppende adressen met verkeerde GPS coördinaten, planningsrelevante attributen in vrij tekst-velden, verouderde wegenkaarten of verkeerde snelheden zorgen allemaal voor verkeerde berekeningen en daardoor voor een hoop problemen in de operatie waardoor de automatische planning uiteindelijk niet wordt vertrouwd. Goede adresvalidatie, nauwkeurige reizigersadministratie, up-to-date wegenkaarten, snelheden en verkeersinformatie zijn van cruciaal belang om goed geautomatiseerd te kunnen plannen. Overigens ook om goed handmatig te plannen!
  3. Synchronisatie met de werkelijkheid: Automatische planners moeten inspelen op een continu veranderende werkelijkheid. De rit kan automatisch op een voertuig gepland worden terwijl de reiziger op dat moment al in een ander voertuig stapt. Voertuigen kunnen voor of achter lopen op de planning, chauffeurs kunnen routes anders rijden dan bedacht. In de praktijk komen allerlei van dit soort events voor die goed afgehandeld moeten worden. Een goede automatische planner kan niet alleen overweg met de ‘happy flow’, maar is robuust gemaakt om goed om te gaan met de weerbarstige werkelijkheid.
  4. Anticipeer op de toekomst: Een goede planner anticipeert op verwachtingen voor de toekomst. Taxichauffeurs rijden normaal naar plekken waar ze reizigers kunnen verwachten en blijven niet staan waar ze hun laatste klant hebben afgezet. Een goede automatische planner  houd rekening met verwachte vraag en positioneert voertuigen optimaal. Dit speelt bij personenvervoer, maar ook heel sterk bij de positionering van bijvoorbeeld ambulances of pechhulp.
  5. Interactie mens en machine: “Last but not least”, de interactie met mensen, in dit geval chauffeurs en planners, maakt het succes. De automatische planner is geen vervanging van de mens, maar een hulpmiddel vóór de mens. In de praktijk kunnen zich situaties voordoen waardoor de menselijke planner of chauffeur moet de automaat kunnen ‘overrulen’, de automaat moet dit respecteren en deze interactie tussen mens en machine goed afhandelen.

De voorbeelden zoals genoemd bij deze succesfactoren komen uit het personenvervoer. Deze succesfactoren gelden echter net zo goed voor het automatisch plannen in andere situaties zoals goederenvervoer of bij planning van ‘emergency vehicles’ zoals ambulances of wegenwacht-diensten.

Categories: Feature